Megjelent az Együttes “Járjunk egy szép táncot!” c. könyve

Az idén 60 éves Hajdú Táncegyüttes Jubileuma alkalmából jelent meg a “Járjunk egy szép táncot!” című könyv.  A kötetben az együttes megalakulásától 1994-ig terjedő szakaszokat Dr. Kardos László, az 1994-től  napjainkig tartó részt Tiszai Zsuzsa írta. ” E szerény kiadvány szerzői olyan szellemi termék létrehozására törekedtek, amely tényeken alapulva példázza, hogy a rohanó világ, a globalizáció terheit vállukon hordozó emberek is megtalálhatják önmagukat, éltető közösségüket, nemzeti önazonosságukat. Tényekre épülő válaszokat próbáltak keresni a hagyonokra, a Népművészet Európa-díjával és számos más kitüntetéssel elismert Hajdú Táncegyüttes eddigi történetének bemutatásával. E kiadvány érzékeltetni szeretné azt is, hogy az egyetemes magyar kultúra – ezen belül a néptánc, a népdal – nemzetünk jellemének egyik sajátos kifejezője, amely megtarthat bennünket magyarnak és egymást becsülő embernek…” (Dr. Kardos László)

konyvplakat_300_vl

A könyv díja 2.000.-Ft – mely támogatásként – befizethető az Alapítvány pénztárában, pénztári időn kívül pedig a csoportvezetőknél.

Októberben a Főnix Csarnokban is fellép az Együttes

Kárpát-medencei Népművészeti Találkozó

október 25., péntek – Főnix Csarnok

„A hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” – Sebő Ferenc

Szüret múltával több jut vigalomra – tartja a mondás. Vigasságból, népi kultúrából pedig nem lesz hiány az egész napos táncház, népművészeti kirakodóvásár, kézműves ételek, népzenei kamarakoncertek, viseletbemutató, folk-mozi, kiállítások és beszélgetések közepette.

053-500xblog

10.00 – 16.00 RÁHANGOLÓ – étel-ital, vásárfia, zenebona, táncház kifulladásig

16.00 – 19.00 RÁPIHENŐ – emlékezés a néptánc- és táncházmozgalom alapítóira

17.00 HALLJUNK SZÓT! – Mulassunk együtt a hajdúsági lakodalmas násznéppel!

19.00-tól HÚZD RÁ! – a hatvanéves néptáncegyüttesek gálaműsora:
„Bocskai”, „Népi”, „Hajdú” és „Hortobágy”

21.00-tól RÁADÁS – táncház

Bővebb információ, jegy árak: www.fonixinfo.hu

Jubileumi Hétre készül a Hajdú

Idén 60 éves a Debreceni Hajdú Táncegyüttes. Az őszi Jubileumi Hét – 2013. november 22-30-ig – lehetőséget  ad az együttes  arculatának bemutatására és történetének megismerésére. A hét minden napjára várjuk az érdeklődőket. A programokon részt vehetnek  gyermek- és felnőtt műsorokon, tánccal, fesztiválokkal kapcsolatos fotókiállítások megnyitóján az együttes közreműködésével, gyermek játszó és  hagyományőrző táncházakban, majd zárásként a Csokonai Színházban jubileumi gálaműsoron, ahol az együttes korábbi generációi is bemutatkoznak.

hidivasar_01

Az idei jubileumi hét kiemelt rendezvényei:

Táncházak visai és őcsényi hagyományőrzőkkel.

A Népművészet Európa díjával kitüntetett magyar néptáncegyüttesek műsora:

– Budapest Főváros Bartók Táncegyüttes, Alba Regia Táncegyüttes Székesfehérvár, Debreceni Hajdú Táncegyüttes-

Konferencia és előadássorozat – válogatás a Kárpát-medence és a hazai UNESCO díjas szellemi kulturális örökségből,

a Magyar táncház módszertana jegyében

Sárköz népművészete, Busójárás Mohácson, a fujara és zenéje, a Calus rítus, a magyar táncház módszertana, a matyó hímzés,

Konferencia a hortobágyi pásztorművészetről és pásztortáncokról

Az együttes jubileumi gálaműsorai.

Hortobágyi Kilenclyukú Híd Táncegyüttes

A HORTOBÁGYI KILENCLYUKÚ TÁNCCSOPORT

Történetét messzebbről kell kezdeni.

A Debreceni Hajdú Táncegyüttes rendszeres közreműködője a hortobágyi pásztor ünnepeknek, így a Szent György – napi Kihajtásnak, és a téli állatok Behajtási ünnepének. Visszatérő vendégei a Lovasnapoknak és a Hídivásárnak is.

2006 óta rendszeresen szervezzük meg az Országos Pásztortánc Találkozó és Versenyt minden év pünkösdjén, a Hortobágyon.

A rendezvénnyel kicsit visszacsempésztük a táncot is az egyébként a viseletet, nótákat, ételeket hűen őrző Világörökség részét képező Hortobágyra.

Ezt érezték meg a helybéli, hagyománytisztelő és hagyományápoló emberek, akik talán egy kicsit a Pásztortánc Találkozó hozadékaként is elhatározták, hogy megismerik, megtanulják saját táncaikat. Ebben kérték segítségünket. 2010 őszén megalakult a tánccsoport, melynek nagyon szívesen vállaltuk szakmai gondozását. A csoport nyitott, tagjai elsősorban gazdálkodó, illetve pásztor családok, akik immár baráti társaságként tanulják elsősorban a hajdúsági csárdást. Emellett ismerkednek a kalotaszegi és a mezőségi táncokkal is. Ezek ismeretét szintén hagyományos közegben, Inaktelkén és Visán mélyítették el.

HortobágyiKilenclyukúTánccsoport

„… az első fellépés alkalmával kiderült, hogy a csoportnak nincsen neve, de valahogy sehogy sem akaródzott megszületni a mindenki számára elfogadható név.

Mint ismeretes, Hortobágy község emblematikus jelképe a Kilenclyukú Híd.

… a csoport neve így szinte evidens módon a Hortobágyi Kilenclyukú Tánccsoport lett.

Átlagosan hetente egy alkalommal próbálunk két óra hosszat. A férfiaknak természetes módon volt saját viselete, az asszonyok pedig megvarratták a hajdúsági női viseletet maguknak.

A csoport elsődleges célja nem a színpadi szereplés, de természetesen fellépéseket is vállalnak elsősorban helyi rendezvényeken. Már két alkalommal részt vettek együttesünk karácsonyi ünnepi műsorán, és ebben az évben a Pásztortánc-találkozón is bemutatkoztak.

HAJKEFE

 

A HAJDÚ KEZDŐ FELNŐTT EGYÜTTES (HAJKEFE)

„Nos, a kezdés cívis legendák homályába vész. Ki így, ki úgy emlékszik rá. Ám ami biztos, hogy a néhány két ballábas ember, s kitartó oktatóik olyan felejthetetlen próbákat hoztak össze, hogy az összeverődött emberekből egykettőre csapat lett. Így hamarosan kiderült, hogy a Hajdú Táncegyüttesnek új gyermeke született. A gyermeknek pedig nevet kellett adni.

Tanáraink házi feladatul adták a név keresgélését. Hozzá is láttunk olyan lelkesedéssel és vehemenciával, ahogyan csak tőlünk tellett. Széles volt a skála. Autentikus népi kifejezésektől a csoportra vonatkozó tréfás, vagy leíró jellegű megfogalmazásokig. Tanárainknak alaposan fel volt adva megint a lecke. A dilemma megoldására a demokrácia damoklészi kardját rántották hát elő: SZAVAZZUNK!…

Már épp beindult volna gépezet, amikor kissé megkésve Simándi Laci toppant a terembe. Hatalmas sörényét próbálta egy hozzá illő méretű fésűvel kordába rendezni, hogy abból végre próbaképes lófarok legyen. Előre hajolt, így az arcát nem is láthattuk, amikor kimondta: HAJKEFE. A csapat tagok vérmérsékletük szerint reagáltak. Volt, aki csak mosolygott, a három, kissé hajszűkében lévő férfi … például egységbe tömörülve azt latolgatta megsértődjenek-e, amit Istvánunk tar koponyáját cirógatva ekképp öntött szavakba: „Ez rám nézve diszkriminatív!”

…a lányok közül néhányan jelezték, hogy nekik van keféjük, ha kéri Laci, szívesen kölcsön adják. Ám ekkor Keresztapánk felegyenesedett, határozott mozdulattal megigazította a lassan elkészült varkocsát, és méltatlankodva nézett az értetlen bandára: HAJKEFE, vagyis Hajdú Kezdő Felnőtt a hatás frenetikus volt!…

A keresztelő megtartatott. Igaz, nevünket gyakran kellett, s kell megmagyarázni, de mi szeretjük és büszkén viseljük azt!”  [1]

Kikből jött létre a HAJKEFE? [2]

Amint az előző fejezetekből kiderült, a Hajdú Együttes csoportjaiban – egy idő után – szép számban táncolnak gyermekek is. Szüleik a folyosókon várakoztak rájuk a próbák végéig, így óhatatlanul hallhatták a próbatermekből a táncoló apróságok vidám lármáját. Ez volt a szikra gondolatuk megfogantatásához.

Voltak közöttük olyanok is, akik a szalagavatójukon néptáncot jártak, megszerették ugyan, de nem volt módjuk azután ezzel foglalkozni. E késztetések mentén határozták el, hogy megpróbálnak a néptánc „rejtelmeivel” megismerkedni. Szóltak a kedves barátaiknak is, hogy volna-e kedvük velük tartani. Sokaknak volt.

Ilyen módon 2004-ben a létszámuk már 25-40 között változott. Eleinte kéthetente, majd hetente kezdtek próbára járni, s ez így van ma is. Elsősorban eredeti néptánc folyamatokkal ismerkedhettek meg a Hajdú Együttes felnőttcsoportjának tagjai által, akik önkéntesen, társadalmi munkában vállalják a csoport gondozását. Ők garantálják szakszerű tanításukat. Kilenc év óta kilencféle néptánc dialektus táncait ízlelhették és szerették meg, ezek között hajdúságit, erdélyi, szilágysági, szatmári táncokat.

Rendszeresen bemutatkoztak az utóbbi években a Hajdú Együttes teljes estét betöltő műsorain. Ezen kívül évente 2-3 alkalommal jótékonysági előadásokat is tartottak. Élvezik együttlétük örömét a jeles napokon, a szüreti és farsangi mulatságokon a felnőttcsoport tagjaival együtt. Négy-öt napos nyári családos edző tábort szerveznek maguknak, és kölcsönösen segítik egymást például költözés, építkezés alkalmán stb.


[1]  Csendes Istvánné írása alapján.  – A Hajdú Táncegyüttes archívuma.

[2]  Forrás: Ferenczy Csaba.