NTP-AMI-14-0028 “Hold elejti, Nap fölkapja” A Hajdútánc Alapfokú Művészeti Iskola tehetséggondozó programja a Fény éve jegyében

.

Hold elejti Nap fölkapja

A Hajdútánc Alapfokú Művészeti Iskola tehetséggondozó programja a Fény éve jegyében

NTP-AMI-14/ 0028

 

A programmal a kiemelkedő képességű gyermekek táncos tehetségének kibontakoztatása volt a célunk. Hosszú távon a fenntarthatóság egyik feltételeként a szakmai pályára való irányítás.

Fő eszmei célunk az Értékek közvetítése, az „értékes” fogalmának és az erre való igény kialakítása volt, az élet és a művészetek egyéb területein is. Ezek segítenek a 21. század társadalmában az eligazodáshoz, az új kihívásoknak is megfelelni tudó kreatív, magabiztos egyéniségek kinevelésével.

A munkaformák, módszerek kiválasztása, alkalmazása során a gyermekek személyiségét, életmódját a közösségi létforma iránti igény, a toleráns magatartásmód hatotta át.

Mind ezt a személyiségfejlesztés, a közösségépítés eszközeivel végeztük.

 A személyiségfejlesztésen belül kiemelt feladatként kezeltük: 

–  ismeret nyújtás

– pozitív személyiségjegyek kialakítása – innovatív gondolkodásmód, önkifejező,

– kapcsolatteremtő, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességek kibontakoztatása

– felzárkóztatás és a tehetséggondozás

 

Ezen belül táncművészek, táncpedagógusok képzése a fent leírt kompetenciákkal gazdagodva.
A munkaformák, módszerek kiválasztása, alkalmazása során a gyermekek személyiségét, életmódját a közösségi létforma iránti igény, a toleráns magatartásmód hatotta át.
A nagyobbak az ismeretek elsajátítása folyamatában megtanulták az önálló anyagfeldolgozást. E közben nem csak a saját képességeik kibontakoztatására törekedtek, hanem egymás segítésével, önszorgalomból is gyakoroltak, valamint patronálták a kisebbek tanulási folyamatát is.
A kisebb korosztály számára húzóerő volt a nagyobbak szorgalma, példaadása a kitartó munkában, valamint az egymás megbecsülésében, sikereinek elismerésében, a saját siker és kudarcélmények feldolgozásában.

Másik fő cél komplex tudás nyújtása volt, amely során a néptánchoz szorosan kapcsolódó népzenei, népviseleti ismeretek, az életmód, a népszokások a táji környezet megtapasztalásába beágyazódva történtek, kapcsolódva a Fény éve program adta lehetőségek kibontakoztatásához.

 

A pályázat adta lehetőségekkel új munkaformák kibontakoztatását segítő tevékenységek kerültek megvalósításra.
A pályázat szakmai munkájában közreműködő pedagógusokkal folyamatos  konzultációkkal, új módszerek kidolgozásával, alkalmazásával a humánerőforrás stabil, innovatív közeggé vált. A nyílt napok, bemutatók  szervezésével az ismeretek informális átadása révén fejlődött a szülők szemléletmódja, erősödött a pedagógus-szülő kapcsolat.

A tevékenységek között szerepelt:

– bemutatkozási lehetőségek, egyéni felkészítés iskolai vizsgákra, záró előadásokra:

bemutató 2015. április 19.  Mi is szólisták lettünk

2014_ifi_antologia  tánctanítás Hortobágyon

– egyéni foglalkozások keretében felkészítés helyi és országos tanulmányi versenyekre:

táncgyakorlat Balmazúvároson  szólótáncverseny Balmazújváros

  Országos szólótáncverseny  Szolnok_20150321

Szólisták  Szólótáncverseny

– jeles napokhoz kötődő közösségi rendezvények:

Tűzugrás  Pasztortanc2015_1

Pasztortancverseny előtt  sokan

– néprajzi gyűjtőutakkal egybekötött tehetséggondozó tábor:

tánctanulás Kalotaszegen  tájtörténeti kirándulás Kalotaszeg

tájtörténeti kirándulás Kalotaszegen  Inaktelke

hortobágyi kirándulás  népi játékok Hortobágyon

szabadtánc Hortobágyon 

– táncszínházi előadások, kiállítások megtekintése:

A legenda tovább él archív táncszínházi előadás  debreceni séta a Múzeumból

A Hajdútánc Alapfokú Művészeti Iskola eredményei a tehetséggondozó program révén:

Országos Gyermek Szólótáncverseny régiós elődöntő 2015, Balmazújváros

Országos Gyermek Szólótáncverseny döntő 2015, Kaposvár

Comments are closed.