NTP-MŰV-18-0186 „Járd ki lábam… “a Hajdútánc AMI tehetséggondozó programja

 

AZ EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ
ÉS A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM

„A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása” c. pályázati projekt

NTP-MŰV-18-0186

„Járd ki lábam… “a Hajdútánc AMI tehetséggondozó programja

 

Művészeti iskolánk kezdetektől fogva nagy figyelmet fordít a tehetséges tanulók felismerésére, mindig is igyekeztünk odafigyelni tehetségük kibontakoztatására. A pályázat keretében most lehetőségünk nyílt rendszeresen, szervezett formában foglalkozni a tehetséges tanulókkal. A foglalkozások összehangoltak voltak, az oktatók különböző módszerei kiegészítették egymást, változatosságot és nagyobb eredményt hoztak a tanulási folyamat során. Mivel iskolánk minden oktatója részt vett a csoport munkájában, így lehetőség nyílt az egyénekre való külön odafigyelésre is.

A foglalkozásokat a konkrét tánctanuláson kívül külső oktatók bevonásával színesítettük: ének-zene, dramaturgia. A néptánc egy nagyon komplex műfaj: a mozgáskészség, ritmusérzéken túl nagyon fontos a helyes testtartás, esztétikus mozgás, egyéb gesztusok használata, erőnlét. Ezen kívül, mivel nem öncélú a tanulási folyamat, hanem egyben előadóművészet is, az előadói készség is nagyon fontos. Főleg erre, de például a testtartásra is hatással van az egyének hozott szocializációs, családi háttere, a saját egyénisége. A művészetek, a társas kapcsolatok, így a néptánc csoport is segítik mindezek fejlődését. A különböző csoportos játékok, a lazító programok, mind együttesen a különböző kompetenciák fejlődését, a helyes én kép kialakulását, a kevésbé erős kompetencia területek megerősítését szolgálták. Ennek leghatékonyabb színtere a 3 napos tábor volt, ahol koncentrált volt a társas együttlét, alkalmazkodás, tanulás és lazítás. A létrehozott produktumon keresztül – melyben az egyéni improvizálás is helyett kapott- már lemérhető volt az egyének fejlődése.

A tábor programját a tánc tanuláson kívül pusztaszekerezés, kisvasút, közös főzés, állatpark látogatás, népi játékok kipróbálása, és természetesen táncházak egészítették ki élő zenei kísérettel.

A művészetek komplex felfogása, benyomások, ismeretek szerzése fontos a gyermekek esztétikai érzékének, művészi látásmódjának alakulásához, ami életük egyéb területére is hatással lesz. Ezen célt szolgálták a színházlátogatások, és az utána lévő élménybeszámolók, elemző beszélgetések is.

A szülőkkel való közös záró program során a családdal való közös élményen kívül a szülők is belekóstolhattak a gyermekük által gyakorolt néptánc műfajba. Megérezhették a közös táncolás élményét, sőt a gyermekek taníthatták a szüleiket. Ily módon a család, mint legfontosabb kötelék is bevonódott a programba, hiszen fontos a család támogatása is a gyermek sokrétű személyiség és egyéb fejlődéséhez.

A tanulók saját osztályaikban is kiemelkedő képességűek, de ilyen szintű fejlődésre a hagyományos órai keretek között nincs lehetőség, hiszen a tananyagot, illetve annak nehézségi szintjét és minden egyebet a csoporton belüli erős átlagra kell szabni az oktatóknak, hogy a kevésbé tehetséges gyermekeknek is legyen sikerélménye, és ne szakadjanak le.

Nagyon eredményesnek mondható a csoport éves munkája, tevékenysége. Lemérhető az egyének különböző, egyénenként változó kompetenciaterületek fejlődése. A tudásbeli és előadókészség konkrét eredményekkel alátámasztható:

A VI. Jászsági Országos Gyermek és Ifjúsági Szólótánc Versenyen indítottuk a csoport összes tagját. Ezen a versenyen néhány tanuló kivételével minden tanulónk Nívódíjat érdemelt ki, és ezen felül hárman még Különdíjban is részesültek.

TEHETSÉGEINK  a Jászsági Szólótánc Versenyen:

A Jászsági Szólótánc Verseny eredményei:

Díjeső a Jászsági Szólótánc Versenyen

 

Comments are closed.