Egyes járványügyi intézkedések feloldása

A járványhelyzet enyhülésével döntés született számos járványügyi korlátozás megszüntetéséről a köznevelésben. Erre vonatkozóan 2022. március 4-én jelent meg az EMMI határozata a járványügyi időszak köznevelési intézkedéseiről.

Az emberi erőforrások minisztere 33/2022. (III.04.) EMMI határozata a járványügyi időszak köznevelési védelmi intézkedéseiről:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/33_22Hatarozat.pdf

A határozat legfontosabb elemei:

A 29/2021. (XI.19) EMMI határozat visszavonása azt jelenti, hogy ismét lehetséges az intézménybe egyébként jogosult személyek bejutása a szokásos módon, az erre vonatkozó korlátozások tehát megszűntek.

A 32/2021. (XII.20.) EMMI határozat 2. pontjának visszavonása értelmében mostantól ismét lehetőség van új megbízási jogviszonyt létesíteni óraadás céljából oltatlan vagy a mentesítést megalapozó orvosi szakvéleménnyel nem rendelkező személlyel.

Comments are closed.