„Most mutasd meg…” tehetségfejlesztő program módszertani lehetőségei

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő – NTP-KULT-19-0044

„Most mutasd meg…” tehetségfejlesztő program módszertani lehetőségei

2019 szeptemberétől 2020 decemberéig a Hajdú Táncegyüttes tehetséget mutató gyerekei egy szakmai, didaktikai, pszichológiai, táncpedagógiai, zenei szempontból komplex tehetségfejlesztő programban vehettek részt, melyben kompetenciáiknak többoldalú fejlesztésére volt lehetőség. A „Most mutasd meg…” elnevezésű program táncgyakorlatainak szakmai anyaga a kalotaszegi néptáncok voltak, mely során az egyéni alkotás, improvizáció fejlesztésére volt alkalom. Eredeti filmanyagok elemzése, utánzása, valamint a szakoktatók modellkövetése által sajátíthatták el a táncanyagot. Lehetőség volt egyéni feldolgozásra, koncentrált ismeretanyag átvételre, improvizációs készségük fejlesztésére. A népi ének, daltanulás foglalkozásokon szakemberektől tanulhatták meg a kalotaszegi dalok előadásmódját. Élményszerű, interaktív módon bővíthették, s rendszerezhették zenei ismeretüket.

E tehetséggondozó program lehetővé tette a tehetségre fókuszált koncentráltabb foglalkozások megszervezésének lehetőségét, s a tehetséges tanulók komplex kompetenciafejlesztését. Az énkép és a testtudat szakemberek által segített pozitív formálása mind pedagógusi, mind a csoport irányából történő visszajelzések által került felszínre. Erre erősítettek rá az oktatók által összeállított kompetenciafejlesztő gyakorlatok, speciálisan kidolgozott tevékenységek, technikák. A páros táncok adta lehetőségek által fejlődtek interperszonális kapcsolataik, testi-, s kinesztetikus intelligenciájuk. A passzív befogadás, az utánzásos módszer, a programba beépített élményszerű foglalkozások, improvizációs készségük fejlődése, az önálló alkotás lehetősége hatással voltak szociális- társas-, művészi kompetenciáik fejlődésére.

A meghívott külső előadók bevonása, zenei-, múzeumpedagógiai előadások is egy újfajta szemléletet, tudásszerzési lehetőséget biztosítottak számukra, mely által nyitottabbá váltak a holisztikus szemlélet befogadására. A változatos tevékenységek, a saját alkotás megélésének lehetősége sokoldalúan fejlesztette személyiségüket.

A tanulók személyiségfejlődése szempontjából fontos az egészséges énkép kialakítása, az önismeret erősítése, tudásuk, képességeik fejlesztendő oldalának felismerése pedagógusi segítséggel. A program több szempontból is lehetőséget adott ezek felismerésére és formálására. A tanulók olyan egyéni feladatokat is kaptak, amelyek saját erős oldalukat támogatva és stabilizálva nemcsak saját fejlődésüket támogatta, hanem a közösségre való hatásukat is erősítette. A szólisztikus előadásmód, az önálló alkotás is erősítette ezen kompetenciákat.

A programba beépített, élményszerű, mélyebben integrálódó tudást adó csoportos együttlét, játékok, az egymásra utaltság, egy újfajta „közösségi összekapcsolódást”, továbbá a foglalkozások, színházlátogatások utáni elemző beszélgetések többek között a szociális, társas kompetenciák segítették elő az egyén közösségen belüli működését tapasztalati önismeret síkján megadó erejük által. Programunkba tudatosan építettük be ezeket a kikapcsolódást nyújtó élményeket. Esztétikai, művészeti, szépérzékük formálódott, kreativitásuk is  fejlődött ezen programok által.

A program során a kalotaszegi táncanyagból egy különleges, kimondottan erre az alkalomra készített tánckoreográfiát hoztunk létre. A koreográfia improvizációt is tartalmaz, amely a tanulók egyéni alkotása. A közös koreográfia, színpadi produkció létrehozása fejlesztette önismeretüket, művészi-, esztétikai érzéküket, térlátásukat, zenei érzéküket. A közös alkotás során a program során szerzett ismeretanyagok is beépültek. A táncosok elhelyezkedése, koreográfián belüli helye is a program eredményességét jelezte az önismeret, egészséges önkritika, önbizalom szemszögéből. Lehetőség nyílt az egyéni szólisztikus bemutatókra is.

A decemberi komplex folklórprogram (néprajzi vetélkedő, kézműves foglalkozás, táncház) az oktatók és a tanulók részvételével valósult csak meg a Covid vírus karanténja miatt, de így is méltón zárta és tükrözte a program sokszínűségét.

Comments are closed.